Дайте озимим добре поспати!

09.10.2019 — 11:20

Дайте озимим добре поспати!

Тендітні озимі кожного року переживають те ж, що й загартовані роками багаторічні культури – льодову кірку, холодні температури, перемерзання та інфекції. І все це впродовж періоду спокою – гібернації.

Тип спокою, коли навколишні фактори спричинюють сповільнення фізіологічних процесів має назву екоспокій. У цей період зміни у рослинному організмі відбуваються на рівні молекул: синтезуються гормони-інгібітори росту, захисні білки та цукри для зв’язування води.

Гормон, який домінує у період гібернації та стимулює її – абсцизова кислота. За цей час абсцизова кислота підвищує стійкість рослин до температур, інгібує клітинний поділ та фізіологічні процеси. Також, абсцизова кислота разом з ауксином задіяна у перетранспортування цукрів з органів синтезу (листків, стебла) до органів накопичення (кореневої шийки, вузлів кущення, коренеплодів, тощо). Для того, щоб перетранспортування і у подальшому перезимівля пройшли успішно, коренева система рослин має бути достатньо розвиненою, на відміну від надземної частини. У цьому процесі задіяний гормон ауксин.

Фізіологи компанії Stoller, розуміючи усі механізми цих процесів розробили препарат Nitrate Balancer.

 

Його дія полягає у наступному:

  • Активує рух вуглеводів від тканин синтезу до тканин накопичення – цукри у кореневій шийці/вузлах кущення.
  • Інгібує фермент ауксин оксидази – ріст кореневої системи.
  • Стимулює синтез абсцизової кислоти – запобігання переростання.

 

Яким чином це досягається?

У складі препарату знаходяться сигнальні молекули Бору та Молібдену, що є не просто мікроелементами, а безпосередньо стимулюють ензиматичні процеси.

Так, наприклад, Бор інгібує фермент ауксин оксидазу, а Молібден стимулює активність альдегід оксидази, яка каталізує фінальний етап синтезу абсцизової кислоти.

Взаємодія ауксину та абсцизової кислоти активує у рослині Source to Sink взаємодію, сприяючи транспорту поживних речовин з пагону до кореня.

Застосування Nitrate Balancer для озимих зернових рекомендується проводити двократно: на фазі 4 листків та через 14 днів після першого внесення у дозуванні 1л/га.

Для ріпаку достатньо однократного застосування з дозуванням 2 л/га.

 

Nitrate Balancer – це невидимий помічник, який стане для Вас видимим навесні у вигляді вчасного пробудження та активнішого росту.

 

 

 

 

Підпишіться на розсилку і будьте в курсі останніх новин!