Рекомендації щодо застосування препаратів Stoller

1 стадія
Передпосівна обробка насіння Stimulate Yield Enhancer 1,5 л/т забезпечить швидкі та однорідні сходи, активізує ріст кореневої системи на початкових етапах розвитку.
2 стадія
3 стадія
4 стадія
5 стадія
Обробка комплексом Bioforge 0,6 л/га + X-Tra Power 1,8 л/га сприятиме активному вегетативному росту, знизить негативний вплив факторів зовнішнього середовища.
6 стадія
Обробка Sugar Mover 1 л/га сприяє підвищенню рівня ауксину та збільшенню площі листового апарату.
7 стадія
Обробка Nitrate Balancer 2 л/га стримає надмірний вегетативний ріст, зосередить вуглеводи в запасаючих органах, підвищить цукристість коренеплодів.
8 стадія
 стадія
* Дані рекомендації, мають ознайомлювальний характер. Оптимальна програма застосування препаратів Stoller, розробляється індивідуально фахівцем компанії

Проблеми

Решение

Обработка растений препаратом Stimulate Yield Enhancer стимулирует рост растений, увеличивает площадь листовой поверхности и повышает эффективность фотосинтеза.

Решение

Обработка растений регулятором роста Stimulate Yield Enhancer, в основе которого содержится идеальное соотношение фитогормонов, способствует активному делению клеток, тем самым способствуя достижению необходимой вегетативной массы для эффективного фотосинтеза.

Решение

Экстремально высокие температуры, вредители, болезни и гербицидные обработки замедляют рост растений, приводят к снижению урожая и качества продукции. Обработка препаратом Bioforge снижает стресс, тем самым сохраняя высокий урожай и качество продукции.

Решение

Применение Nitrate Balancer концентрирует углеводы в запасающих органах, тем самым повышая урожайность, качество и сахаристость корнеплодов свеклы.

Рішення

Обробка рослин препаратом Stimulate Yield Enhancer стимулює ріст рослин, збільшує площу листкової поверхні та підвищує ефективність фотосинтезу.

Обробка рослин регулятором росту Stimulate Yield Enhancer, основою якого є ідеальне співвідношення фітогормонів, сприяє активному поділу клітин, тим самим дозволяючи досягати необхідної вегетативної маси для ефективного фотосинтезу.

Екстремально високі температури, шкідники, хвороби та гербіцидні обробки уповільнюють ріст рослин, призводять до зниження врожаю і якості продукції. Обробка препаратом Bioforge зменшує стрес, зберігаючи високий врожай і якість продукції.

Застосування Nitrate Balancer концентрує вуглеводи в загасаючих органах, тим самим підвищуючи врожайність, якість і цукристість коренеплодів буряку.

[*title*] [*title*]

Отримати консультацію фахівця

Є питання по нашим продуктам? Заповніть поля нижче і наш менеджер зв'яжеться з Вами протягом 15 хвилин