Рекомендації щодо застосування препаратів Stoller

1 стадія
Передпосівна обробка насіння препаратом Stimulate Yield Enhancer 2,5 л/т забезпечить швидкі здорові сходи та активізує ріст кореневої системи на початку вегетації.
2 стадія
3 стадія
Обробка препаратами X-Cyte 0,5 л/га + Bioforge 0,6 л/га зменшить негативний вплив стресу, а також покращить формування та налив насіння.
 стадія
 стадія
Застосування препарату Sugar Mover 2 л/га спрямує потік вуглеводів до генеративних органів, збільшить масу насіння та підвищить олійність.
 стадія
 стадія
 стадія
 стадія
* Дані рекомендації, мають ознайомлювальний характер. Оптимальна програма застосування препаратів Stoller, розробляється індивідуально фахівцем компанії

Проблеми

Решение

Обработка семян препаратом Stimulate Yield Enhancer обеспечит быстрые, выровненные всходы, активизирует рост корневой системы в начале вегетации, раскроет генетический потенциал растений.

Решение

Препарат X-Tra Power содержит комбинацию микроэлементов, которые способствуют росту и развитию растений. Обработка активизирует процессы роста, а также будет способствовать стойкости растений к болезням и вредителям.

Решение

Обработка X-Cyte и Bioforge снизит негативное влияние факторов внешней среды, способствует восстановлению гормонального баланса.

Решение

Внесение препарата Sugar Mover в начале формирования корзинки, благодаря содержанию микроэлементов, поможет добиться формирования корзинок больших размеров, повысит урожайность и качество продукции.

Решение

Подкормка препаратом Sugar Mover в начале цветения перенаправит поток углеводов к генеративным органам для повышения масличности семян и других качественных показателей продукции.

Рішення

Обробка насіння препаратом Stimulate Yield Enhancer забезпечить швидкі, вирівняні сходи, активізує ріст кореневої системи на початку вегетації, розкриє генетичний потенціал рослин.

Препарат X-Tra Power містить комбінацію мікроелементів, які сприяють росту і розвитку рослин. Обробка активізує процеси росту, а також буде сприяти стійкості рослин до хвороб і шкідників.

Обробка X-Cyte і Bioforge зменшить негативний вплив факторів зовнішнього середовища, сприятиме відновленню гормонального балансу.

Внесення препарату Sugar Mover на початку формування корзинки, завдяки вмісту мікроелементів, допоможе досягти формування корзинок більших розмірів, підвищить врожайність та якість продукції.

Підживлення препаратом Sugar Mover на початку цвітіння спрямує потік вуглеводів до генеративних органів для підвищення олійності насіння та інших якісних показників продукції.

[*title*] [*title*]

Отримати консультацію фахівця

Є питання по нашим продуктам? Заповніть поля нижче і наш менеджер зв'яжеться з Вами протягом 15 хвилин