Рекомендації щодо застосування препаратів Stoller

1 стадія
Передпосівна обробка насіння Stimulate Yield Enhancer 1,5 л/т забезпечить швидкі та вирівняні сходи, активізує ріст кореневої системи на початкових етапах розвитку.
2 стадія
3 стадія
4 стадія
5 стадія
6 стадія
Обробка комплексом Bioforge 0,6 л/га + X-Tra Power 1,8 л/га сприяє активному вегетативному росту, знизить негативний вплив факторів зовнішнього середовища.
7 стадія
Обробка Nitrate Balancer 2 л/га стримає надмірний вегетативний ріст, зосередить вуглеводи в запасаючих органах, підвищить цукристість коренеплодів.
 стадія
* Дані рекомендації, мають ознайомлювальний характер. Оптимальна програма застосування препаратів Stoller, розробляється індивідуально фахівцем компанії

Проблеми

Решение

Для повышения процента схожести семян и достижения равномерных сходов рекомендуется Предпосевная обработка семян препаратом Stimulate Yield Enhancer, который благодаря содержанию гормонов роста быстро выводит семена из состояния сна.

Решение

Неблагоприятные факторы внешней среды вначале вегетации приводят к торможению роста и развития растений, обработка посевов комплексом препаратов Bioforge и X-Tra Power обеспечат активный рост корневой системы и вегетативных органов, а также урегулирует стресс от воздействия факторов внешней среды.

Решение

Препарат X-Tra Power содержит в составе комплекс микроэлементов, которые необходимы практически всем сельскохозяйственным культурам. Подкормка растений X-Tra Power обеспечит микроэлементами и поспособствует стойкости растений к болезням и вредителям.

Решение

В начале развития корнеплодов рекомендуется применение препарата Nitrate Balancer, который способствует перемещению сахаров к органам запаса, увеличивая при этом массу и качество выращиваемой продукции.

Решение

Применение Nitrate Balancer способствует получению урожая высокого качества, что является очень важным для длительного хранения продукции.

Рішення

Для підвищення відсотка схожості насіння і досягнення рівномірних сходів рекомендується передпосівна обробка насіння препаратом Stimulate Yield Enhancer, який завдяки вмісту гормонів росту швидко виводить насіння зі стану сну.

Несприятливі фактори зовнішнього середовища на початку вегетації призводять до гальмування росту і розвитку рослин, обробка посівів комплексом препаратів Bioforge і X-Tra Power забезпечить активний ріст кореневої системи і вегетативних органів, а також зменшить вплив стресових факторів навколишнього середовища.

Препарат X-Tra Power містить в складі комплекс мікроелементів, які необхідні практично для всіх сільськогосподарських культур. Підживлення рослин X-Tra Power забезпечить мікроелементами і сприятиме стійкості рослин до хвороб і шкідників

На початку розвитку коренеплодів рекомендується застосування препарату Nitrate Balancer, який сприяє переміщенню цукрів до запасаючих органів, збільшуючи при цьому масу і якість вирощуваної продукції.

Застосування Nitrate Balancer сприяє отриманню врожаю високої якості, що є дуже важливим для тривалого зберігання продукції.

[*title*] [*title*]

Отримати консультацію фахівця

Є питання по нашим продуктам? Заповніть поля нижче і наш менеджер зв'яжеться з Вами протягом 15 хвилин