Рекомендації щодо застосування препаратів Stoller

1 стадія
Передпосівна обробка насіння препаратами Stimulate Yield Enhancer 1 л/т або Fast Start 2 л/т сприяє швидким, здоровим сходам.
2 стадія
3 стадія
4 стадія
Обробка Stimulate Yield Enhancer 0,3 л/га + Х-Tra Power 1 л/га або Bioforge 0,5 л/га + Х-Tra Power 1,5 л/га посилить ріст кореневої системи, захистить від несприятливих факторів зовнішнього середовища.
5 стадія
Обробка препаратами X-Cyte 0,5 л/га + Bioforge 0,5 л/га запобігає стерилізації пилку та сприяє більш активному запиленню.
6 стадія
7 стадія
8 стадія
9 стадія
 стадія
* Дані рекомендації, мають ознайомлювальний характер. Оптимальна програма застосування препаратів Stoller, розробляється індивідуально фахівцем компанії

Керівництво по виявленню дефіциту елементів живлення

Проблеми

Решение

Предпосевная обработка семян препаратом Fast Start способствует быстрому и равномерному прорастанию семян. Также, применение регулятора роста Stimulate Yield Enhancer, благодаря содержанию гормонов роста, способствует быстрому выходу семян из состояния сна, ускоряет процесс прорастания и всходы.

Решение

Обработка семенного материала антистрессантом Bioforge способствует снижению стресса, вызванного неблагоприятными условиями посева и, как следствие, способствует быстрым всходам.

Решение

Применение стимулятора роста Stimulate Yield Enhancer, в основе которого содержится запатентованное соотношение фитогормонов, является идеальным для роста и развития растения, цитокинин в составе препарата способствует быстрому делению клеток, увеличивая вегетативную массу и кущение растения.

Решение

Применение препарата Nitrate Balancer подобно действию ингибитора: контролирует чрезмерный вегетативный рост и препятствует полеганию.

Решение

Применение Nitrate Balancer перед зимовкой способствует накоплению сахаров в корневой системе, которая защищает культуры от вымерзания.

Рішення

Передпосівна обробка насіння препаратом Fast Start сприяє швидкому і рівномірному проростанню насіння. Також, застосування регулятора росту Stimulate Yield Enhancer, завдяки вмісту гормонів росту, сприяє швидкому виходу насіння зі стану сну, прискорює процес проростання і сходи.

Обробка насіннєвого матеріалу антистресантом Bioforge сприяє зменшенню стресу, викликаного несприятливими умовами посіву і, як наслідок, сприяє швидким сходам.

Застосування стимулятора росту Stimulate Yield Enhancer, в основі якого міститься запатентоване співвідношення фітогормонів, є ідеальним для росту і розвитку рослини, цитокінін в складі препарату сприяє активному поділу клітин, збільшуючи вегетативну масу і кущіння рослини.

Застосування препарату Nitrate Balancer подібне до дії інгібітора: контролює надмірний вегетативний ріст і перешкоджає виляганню.

Застосування Nitrate Balancer перед зимівлею сприяє накопиченню цукрів у кореневій системі, яка захищає культури від вимерзання.

[*title*] [*title*]

Отримати консультацію фахівця

Є питання по нашим продуктам? Заповніть поля нижче і наш менеджер зв'яжеться з Вами протягом 15 хвилин