Рекомендації щодо застосування препаратів Stoller

1 стадія
Передпосівна обробка насіння Bioforge 1,5 л/т нейтралізує стрес від несприятливих умов посіву, прискорить проростання, підвищить загальну стійкість рослин, сприяє діяльності азотфіксуючих бактерій.
2 стадія
 стадія
4 стадія
5 стадія
Обробка Bioforge 0,6 л/га + X-Tra Power 1,8 л/га активізує вегетативний ріст, розвиток кореневої системи і рослин в цілому.
6 стадія
7 стадія
Обробка X-Cyte 1 л/га, особливо в умовах теплового стресу, сприятиме активізації цвітіння та утворення плодів.
8 стадія
Обробка Bioforge 0,6 л/га + Sugar Mover 1,2 л/га сприяє збільшенню розміру бобів, кількості зерен та їх маси.
9 стадія
Обробка Bioforge 0,3 л/га + Sugar Mover 1,2 л/га сприяє збільшенню зерен, подовжить період наливання насіння, запобігатиме розтріскуванню бобів.
10 стадія
11 стадія
 стадія
* Дані рекомендації, мають ознайомлювальний характер. Оптимальна програма застосування препаратів Stoller, розробляється індивідуально фахівцем компанії

Керівництво по виявленню дефіциту елементів живлення

Проблеми

Решение

Химические повреждения и стресс приводят к снижению эффективности фотосинтеза и образованию свободных радикалов, замедляя развитие культурных растений.

Bioforge совместно с гербицидом поможет нейтрализовать свободные радикалы, предупреждая наступление состояния стресса у растений. Препарат помогает быстрее метаболизировать гербицид, ускорив восстановление оптимального протекания процессов жизнедеятельности.

Решение

Клубеньки на бобовых образуются неактивно в условиях высокого содержания азота в почве или из-за неблагоприятного фона для развития ризобактерий. Другая причина – неразвитая корневая система и недостаток корневых выделений, которые являются сигналом для присоединения клубеньковых бактерий. Предпосевная обработка семян продуктами Bioforge или Stimulate способствует быстрому развитию корневой системы и формированию клубеньков на ранних этапах развития.

Решение

В условиях жаркой и засушливой погоды, растение производит недостаточно цитокинина, а тот цитоконин, который есть в растении – не «доходит» до генеративных органов. По этой причине, его концентрация в плодоносных органах – недостаточна для нормального протекания репродуктивных процессов.

X-Cyte для повышения уровня цитокинина перед цветением. Внесение цитокинина извне повышает его концентрацию в органах, где он необходим. Цветение, опыление, формирование бобов происходи более активно, снижается процент абортирования.

Решение

В стрессовых условиях уровень этилена повышается в местах крепления стручков и цветов к стеблям – это приводит к их абортированию.

Bioforge для снижения уровня этилена.

Решение

На финальных фазах развития накопленная в виде сахаров энергия должна перемещаться в плоды. Если условия остаются благоприятными, эта энергия «тратится» на возобновление вегетативного роста.

Sugar Mover на стадии R3 активизирует движение сахаров к плодоносным органам, предотвратит чрезмерный вегетативный рост, способствуя полноценному наливанию бобов и повышению их качественных показателей.

Рішення

Хімічні пошкодження і стрес призводять до зниження ефективності фотосинтезу і утворення вільних радикалів, уповільнюючи розвиток культурних рослин.

Bioforge в поєднанні з гербіцидом допоможе нейтралізувати вільні радикали, попереджаючи настання стану стресу у рослин. Препарат допомагає швидше метаболізувати гербіцид, прискоривши відновлення оптимального перебігу процесів життєдіяльності.

Бульбочки на бобових утворюються неактивно за умови високого вмісту азоту в ґрунті або через несприятливий фон для розвитку ризобактерій. Інша причина – нерозвинена коренева система і дефіцит кореневих виділень, які є сигналом для приєднання бульбочкових бактерій. Передпосівна обробка насіння продуктами Bioforge або Stimulate сприяє швидкому розвитку кореневої системи і формування бульбочок на ранніх етапах розвитку.

В умовах спекотної і посушливої погоди, рослина виробляє недостатньо цитокініну, а той цитокінін, який є в рослині – не «досягає» генеративних органів. З цієї причини, його концентрація в плодоносних органах недостатня для нормального перебігу репродуктивних процесів.

X-Cyte для підвищення рівня цитокініну перед цвітінням. Внесення цитокініну ззовні підвищує його концентрацію в органах, де він необхідний. Цвітіння, запилення, формування бобів відбувається більш активно, знижується відсоток абортування.

У стресових умовах рівень етилену підвищується в місцях кріплення стручків і квітів до стебел – це призводить до їх абортування.

На фінальних фазах розвитку накопичена у вигляді цукрів енергія повинна переміщатися в плоди. Якщо умови залишаються сприятливими, ця енергія «витрачається» на відновлення вегетативного росту.

Sugar Mover на стадії R3 активізує переміщення цукрів до плодоносних органів, запобігає надмірному вегетативному росту, сприяючи повноцінному наливанню бобів і підвищенню їх якісних показників.

[*title*] [*title*]

Отримати консультацію фахівця

Є питання по нашим продуктам? Заповніть поля нижче і наш менеджер зв'яжеться з Вами протягом 15 хвилин