Рекомендації щодо застосування препаратів Stoller

1 стадія
Обробка рослин препаратом Stimulate Yield Enhancer 0,25 л/га активізує зростання на початку розвитку, стимулює розвиток кореневої системи, посилює обмін речовин.
2 стадія
Обробка рослин препаратом Stimulate Yield Enhancer 0,3 л/га активізує ріст на початку вегетації, стимулює розвиток кореневої системи, посилює обмін речовин.
3 стадія
4 стадія
Внесення препарату X-Cyte 0,5 л/га під час цвітіння підвищує рівень цитокініну в рослині, сприяє активному запиленню та формуванню повноцінної зав'язі.
5 стадія
Обробка препаратом X-Cyte 0,5 л/га посилює поділ клітин, сприяє розвитку плодів високої якості, підвищує врожайність.
6 стадія
Sugar Mover 1 л/га для підвищення якості ягід, збільшення їх розміру і формування більш однорідних ягід.
7 стадія
Внесення Nitrate Balancer 2 л/га забезпечить накопичення цукрів в рослині, сприятиме нормальній перезимівлі та активному розвитку в наступному сезоні
 стадія
* Дані рекомендації, мають ознайомлювальний характер. Оптимальна програма застосування препаратів Stoller, розробляється індивідуально фахівцем компанії

Проблеми

Решение

В начале периода вегетации рекомендуется еженедельная подкормка растений препаратом Stimulate Yield Enhancer. Данное внесение обеспечит восстановление гормонального баланса, а также, активизирует рост на начальных стадиях развития, усилит рост корневой системы, улучшит усвояемость питательных веществ.

Решение

Обработка растений до и во время цветения препаратом X-Cyte повысит уровень цитокинина в растении, способствуя более эффективному цветению растений, в результате чего будет сформировано большее количество завязей на растениях.

Решение

При воздействии на растения стресса любой природы (дефицит влаги, болезни, вредители) необходимо применение препарата Bioforge для нейтрализации воздействия стресса и предотвращения потерь урожайности.

Решение

Подкормка растений микроудобрением Sugar Mover активизирует процессы перемещения и накопления сахаров в генеративных органах. В результате чего, повышаются показатели качества и урожайности.

Решение

Препарат X-Tra Power содержит комбинацию микроэлементов, которые способствуют росту и развитию растений. Обработка активизирует процессы роста, помогает раскрыть генетический потенциал растений, а также способствует устойчивости растений к болезням и вредителям.

Рішення

На початку періоду вегетації рекомендується щотижневе підживлення рослин препаратом Stimulate Yield Enhancer. Таке внесення забезпечить відновлення гормонального балансу, а також, активізує ріст на початкових стадіях розвитку, посилить розвиток кореневої системи, поліпшить засвоюваність поживних речовин.

Обробка рослин до і під час цвітіння препаратом X-Cyte підвищить рівень цитокініну в рослині, сприяючи більш ефективному цвітінню, в результаті чого буде сформована більша кількість зав'язей на рослинах.

За умови впливу на рослину стресу будь-якої природи (дефіцит вологи, хвороби, шкідники) необхідно застосувати препарат Bioforge для нейтралізації впливу стресу і запобігання втрат врожайності.

Підживлення рослин мікродобривом Sugar Mover активізує процеси переміщення і накопичення цукрів в генеративних органах. В результаті чого, підвищуються показники якості і врожайності.

Препарат X-Tra Power містить комбінацію мікроелементів, які сприяють росту і розвитку рослин. Обробка активізує процеси росту, допомагає розкрити генетичний потенціал рослин, а також сприяє стійкості рослин до хвороб і шкідників.

[*title*] [*title*]

Отримати консультацію фахівця

Є питання по нашим продуктам? Заповніть поля нижче і наш менеджер зв'яжеться з Вами протягом 15 хвилин