Рекомендації щодо застосування препаратів Stoller Цикл проростання і розвитку кукурудзи

Длиное название для теста стадія
Передпосівна обробка насіння для швидких та вирівняних сходів Stimulate 1,5 л/т . Або передпосівна обробка насіння за сівби в стресових умовах Bioforge 1,5 л/т
2 стадія
3 стадія
Bioforge 1,5 л/т для зниження стресу спричиненого дією навколишнього середовища та більш активного вегетативного розвитку.
4 стадія
Bioforge 0,6 л/га + X-Tra Power 1,8 л/га для зниження стресу спричиненого дією навколишнього середовища та більш активного вегетативного розвитку; з гербіцидною обробкою для запобігання гербицидного стресу.
5 стадія
Bioforge 1,5 л/т для зниження стресу спричиненого дією навколишнього середовища та більш активного вегетативного розвитку.
6 стадія
Bioforge 1,5 л/т для зниження стресу спричиненого дією навколишнього середовища та більш активного вегетативного розвитку.
7 стадія
Bioforge 1,5 л/т для зниження стресу спричиненого дією навколишнього середовища та більш активного вегетативного розвитку.
8 стадія
Bioforge 1,5 л/т для зниження стресу спричиненого дією навколишнього середовища та більш активного вегетативного розвитку; X-Cyte 1 л/га для посилення клітинного поділу та захисту від теплового стресу; Sugar Mover 1 л/га для покращення переміщення цукрів.
9 стадія
Bioforge 1,5 л/т для зниження стресу спричиненого дією навколишнього середовища та більш активного вегетативного розвитку; X-Cyte 1 л/га для посилення клітинного поділу та захисту від теплового стресу; Sugar Mover 1 л/га для покращення переміщення цукрів.
10 стадія
 стадія
* Дані рекомендації, мають ознайомлювальний характер. Оптимальна програма застосування препаратів Stoller, розробляється індивідуально фахівцем компанії

Керівництво по виявленню дефіциту елементів живлення

Проблеми

Решение

Высокое содержание абсцизовой кислоты в семенах поддерживает их в состоянии покоя. При благоприятных условиях влажности и температуры в семенах повышается концентрация гиббереллиновой кислоты и семечка прорастает. В неблагоприятных условиях это происходит не одновременно, и мы наблюдаем неравномерные всходы.

Предпосевная обработка Stimulate Yield Enhancer прерывает период покоя семян, благодаря оптимальному содержанию гормонов, в том числе и гиббереллиновой кислоты, способствуя одновременным и равномерным всходам.

Решение

Посев кукурузы производят как можно раньше – в холодную почву. Это стресс для растений, под воздействием которого медленно прорастают семена, деформируются всходы.

Предпосевная обработка Bioforge снизит влияния стресса и активизирует развитие корневой системы для установления оптимального гормонального баланса.

Решение

На начальных этапах развития цинк жизненно необходим растениям для закладки початков и синтеза ауксина.

Внекорневая подкормка X-Tra Power или Fast Start до фазы V5.

Решение

В условиях жаркой и засушливой погоды, растение производит недостаточно цитокинина, а тот цитокинин, который есть в растении – не «достигает» генеративных органов. По этой причине, его концентрация в плодоносных органах недостаточна для нормального течения репродуктивных процессов.

X-Cyte для повышения уровня цитокинина перед цветением. Внесение цитокинина извне повышает его концентрацию в органах, где он необходим. Цветение, опыление, формирование бобов происходит более активно, снижается процент абортирования.

Решение

На завершающих фазах развития накопленная в виде сахаров энергия должна перемещаться в зерна. Если условия остаются благоприятными, эта энергия «тратится» на возобновление вегетативного роста и перемещается обратно в материнское растение.

Внекорневая обработка Sugar Mover после цветения поможет добиться максимального перемещения сахара в зерно, способствуя полноценному наливанию початков.

Рішення

Високий вміст абсцизової кислоти в насінні підтримує їх в стані спокою. За сприятливих умов вологості і температури в насінні підвищується концентрація гіберелінової кислоти і насіння проростає. У несприятливих умовах це відбувається не одночасно, і ми спостерігаємо нерівномірні сходи.

Передпосівна обробка Stimulate Yield Enhancer перериває період спокою насіння, завдяки оптимальному вмісту гормонів, в тому числі і гіберелінової кислоти, сприяючи одночасним і рівномірним сходам.

Посів кукурудзи здійснюють якомога раніше – в холодний ґрунт. Це стрес для рослин, під впливом якого повільно проростає насіння, деформуються сходи.

Передпосівна обробка Bioforge зменшить впливу стресу і активізує розвиток кореневої системи для встановлення оптимального гормонального балансу.

На початкових етапах розвитку цинк життєво необхідний рослинам для закладення качанів і синтезу ауксину.

Позакореневе підживлення X-Tra Power або Fast Start до фази V5.

В умовах спекотної і посушливої погоди, рослина виробляє недостатньо цитокініну, а той цитокінін, який є в рослині – не «досягає» генеративних органів. Тому, його концентрація в плодоносних органах недостатня для нормального перебігу репродуктивних процесів.

X-Cyte для підвищення рівня цитокініну перед цвітінням. Внесення цитокініну ззовні підвищує його концентрацію в тих органах, де він необхідний. Цвітіння, запилення, формування бобів відбувається більш активно, знижується відсоток абортування.

На завершальних фазах розвитку накопичена у вигляді цукрів енергія повинна переміщатись в зерна. Якщо умови залишаються сприятливими, ця енергія «витрачається» на відновлення вегетативного росту і повертається в материнську рослину.

Позакоренева обробка Sugar Mover після цвітіння допоможе досягти максимального переміщення цукру в зерно, сприяючи повноцінному наливанню качанів.

[*title*] [*title*]

Отримати консультацію фахівця

Є питання по нашим продуктам? Заповніть поля нижче і наш менеджер зв'яжеться з Вами протягом 15 хвилин