Рекомендації щодо застосування препаратів Stoller

 стадія
Передпосівна обробка насіння Bioforge 1,5 л/т. Обробка сприяє швидкому проростанню.
 стадія
 стадія
 стадія
Bioforge 0,5 л/га + X-Cyte 0,5 л/га. Обробка покращує розгалуження, сприяє розвитку вегетативної маси.
 стадія
X-Cyte 0,5 л/га + Sugar Mover 1 л/га. Забезпечать активне цвітіння та запилення, особливо в умовах критично високих температур. Забезпечать рослину бором і молібденом
 стадія
 стадія
Bioforge 0,6 л/га + X-Cyte 0,5 л/га. Обробка сприяє збільшенню розмірів бобів, а також підвищує якісні показники насіння.
 стадія
Sugar Mover 2 л/га. Обробка сприяє збільшенню розмірів насіння, подовжує період наливання.
 стадія
* Дані рекомендації, мають ознайомлювальний характер. Оптимальна програма застосування препаратів Stoller, розробляється індивідуально фахівцем компанії

Проблеми

Решение

Предпосевная обработка семян препаратами Stimulate или Bioforge способствует стойкости растений к неблагоприятным условиям окружающей среды во время посева, способствует быстрому и гармоничному развитию растений.

Решение

Обработка посевов препаратом Bioforge через несколько дней после внесения гербицида или непосредственно в баковой смеси с гербицидом поможет снизить влияние от стрессов, ускорит восстановление от повреждений.

Решение

В условиях теплового стресса в растении значительно понижается уровень цитокинина, который необходим для нормального протекания процессов жизнедеятельности, особенно цветения. Обработка растений препаратом X-Cyte повышает уровень цитокинина в растении и способствует активному полноценному цветению.

Решение

Применение антистрессанта Bioforge нейтрализует свободные радикалы, вызванные влиянием стресса, способствует подавлению стрессового этилена, а также сохраняет целостность клеточных структур и поддерживает активную жизнедеятельность клеток растений.

Решение

Бор повышает уровень ауксина, а также необходим для прорастания пыльцевой трубки. В растении он практически не подвижен, и не может перемещаться из старых органов в молодые. Поэтому бор рекомендовано вносить внекорневым способом особенно на генеративных фазах развития. Препарат Sugar Mover имеет в своем составе бор и молибден в доступной для растений форме и способствует полноценному цветению, наливанию семян и повышению их качественных показателей.

Решение

Диаметр семян нута является достаточно важным показателем, поскольку он влияет на стоимость продукции. Внесение препарата Sugar Mover на стадии дозревания бобов активизирует перемещение питательных веществ от вегетативных органов в генеративные, тем самым повышая размер семян и качество продукции.

Рішення

Передпосівна обробка насіння препаратами Stimulate або Bioforge сприяє стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища під час посіву, сприяє швидкому та гармонічному розвитку рослин.

Обробка посівів препаратом Bioforge через декілька днів після внесення гербіциду або безпосередньо в бакову суміш з гербіцидом допоможе знизити стресовий вплив, прискорити відновлення від пошкоджень.

В умовах теплового стресу в рослині значно знижується рівень цитокініну, необхідний для нормального перебігу процесів життєдіяльності, особливо цвітіння. Обробка рослин препаратом X-Cyte підвищує рівень цитокініну в рослині та сприяє активному повноцінному цвітінню.

Застосування антистресанта Bioforge нейтралізує вільні радикали, викликані впливом стресу, сприяє пригніченню стресового етилену, а також зберігає цілісність клітинних структур і підтримує активну життєдіяльність клітин рослини.

Бор підвищує рівень ауксину, а також необхідний для проростання пилкової трубки. В рослині він практично нерухомий, і не може переміщуватись зі старих органів в молоді. Тому бор рекомендовано вносити позакореневим способом, особливо на генеративних фазах розвитку. Препарат Sugar Mover має в своєму складі бор і молібден в доступній для рослини формі та сприяє повноцінному цвітінню, наливанню насіння і підвищенню їх якісних показників.

Діаметр насіння нуту є досить важливим показником, оскільки він впливає на вартість продукції. Внесення препарату Sugar Mover на стадії дозрівання бобів активізує переміщення поживних речовин від вегетативних органів до генеративних, тим самим підвищуючи розмір насіння та якість продукції.

[*title*] [*title*]

Отримати консультацію фахівця

Є питання по нашим продуктам? Заповніть поля нижче і наш менеджер зв'яжеться з Вами протягом 15 хвилин