НЕ ДАЙ ПЕРЕРОСТИ - КРАЩЕ УКОРІНИ! РАЗОМ З NITRATE BALANCER.

24.06.2020 — 22:58

Цього року нестабільні погодні умови вже призвели до складнощів із виконанням технологічних операцій із більшістю культур. Беручи до уваги надлишкове зволоження та затяжні дощі існує ризик вертикального переростання культур. Для розуміння цього процесу треба розібратися які типи росту є в рослин.

Ріст шляхом поділу клітин.

За такого росту тканини рослин збільшуються в розмірах за рахунок утворення нових клітин. Візуально, такий ріст помітити практично не можливо, ажде нові клітини дуже дрібні. За цей ріст відповідають гормони ауксини та цитокініни (особливо важлива роль).

Ріст шляхом видовження вже існуючих клітин.

Ріст проходить за рахунок розрідження клітинної стінки, яка є структурним каркасом рослинних тканин, завдяки чому клітинних сік (вода) під тиском розширяє клітини, цей процес можна порівняти з надуванням повітряної кульки. За розрідження клітинних стінок і послідуюючий ріст відповідає гормон гібберелін. Візуально ріст-розтягнення ми сприймаємо за ріст рослил як такий. Адже процес дуже стрімкий, деякі види бамбука ростуть зі швидкістю 1мм кожні 90 секунд.

Таким чином ріст рослин постійно проходить дві фази: поділ клітин з наступним їх видовженням.

Якщо перша фаза визначаеться видовими особливостями рослин і в меншій мірі залежить від умов вирощування, довжини світлового дня, водного режиму та живлення, то друга сильно залежить від перелічених факторів. Ми розібралися, що для росту шляхом розтягнення потрібна вода, яка розширяє клітини, тому при надмірній її кількості відбувається активний синтез гіббереліну.

Ще одним фактором росту в довжину є конкуренція за світло. Рослина подовжує стебло у відповідь на загущений посів, адже в таких умовах рослини відчувають дефіцит синього спектра світла в нижній частині стебла, тому ці (нижні) частини рослин видовжуються, щоб бути конкурентними по відношенню до сусідніх рослин.

Через надмірне видовження та потоншення стебла, соняшник є менш продуктивним. Такі ознаки можуть призвести до вилягання культури. Особливу увагу приділяють прикореневому виляганню соняшника, що пов’язують зі слабким розвитком кореневої системи та втратою опори через надлишкове зволоження. У таких рослин спостерігається дезорганізація багатьох функцій: фотосинтезу, дихання, водного режиму, утворення пилку та пилкової трубки, а згодом - порушення процесу наливання насіння, накопичення в них достатньої кількості жирних кислот (олеїнової та лінолевої).

Завдяки застосуванню морфорегуляторів відбувається перерозподіл енергоресурсів рослини, в зв'язку з чим, по-перше, відбувається зменшення висоти рослини, по-друге, збільшується її коренева маса. Це ключові показники, які піддаються впливу ретардантів саме в фазі 8-10 справжніх листків соняшника. Якщо використовувати препарати раніше або пізніше, морфорегулятори в повній мірі бажаного ефекту не дадуть.

Ще одним негативним наслідком несприятливих умов - виникнення дефіциту бору.

Дефіцит Бору, що може бути пов’язаним з впливом нестабільних погодних умов, призводить до відмирання меристематичних тканин і кореневих волосків, тим самим знижуючи їх поглинаючу здатність, пригнічує засвоєння фосфору і, як наслідок, синтез АТФ - джерела енергії для всіх біохімічних процесів.

Ми знаємо, що соняшник чутливий до Бору, особливо на ранніх стадіях, і за достатнього рівня цього елементу в тканинах рослин підтримує стабільний ріст и розвиток.

Однією із головних характеристик Бору – це інгібування ауксин-оксидази – ферменту, що зумовлює руйнування молекули ауксину. Відомо, що ауксин - фітогормон, активно впливає на формування апікальної меристеми коренів, контролює ріст бічних коренів та кореневих волосків – що значно зміцнює саму кореневу систему, а також стимулює процеси кущіння, запилення і наливу насіння.

Наша компанія пропонує повноцінне вирішення проблеми за допомогою препарату Nitrate Balancer.

Nitrate Balancer містить у складі 8% Бору та 0,004% Молібдену.

Для того щоб досягти максимальної ефективності від застосування морфорегуляторів на соняшнику, потрібно стежити за грунтово-кліматичними умовами, в яких знаходиться культура - вони повинні бути оптимальні. Тобто, вологість ґрунту на рівні 60% від повної польової вологоємності, а вологість повітря повинна бути не нижче 40%.

Зважаючи на загальні рекомендації щодо застосування засобів захисту рослин, вони стосуються багатьох культур і базуються на оптимальних температурах. Щоб рослина максимально сприйняла діючу речовину, температура повинна бути в межах 15-24 ℃. Коли вона вище, варто припиняти внесення будь-яких засобів захисту рослин, за винятком деяких діючих речовин, які зі збільшенням температури підвищують свою ефективність, але це не стосується морфорегуляторів.

Важливим фактором ефективної роботи препарату є погодні умови. Коли рослина перебуває в некомфортних умовах, вона сама по собі не здатна нарощувати велику вегетативну масу. Тому, наприклад, якщо в посушливий період застосовувати морфорегулятори - різниці між обробленим та необробленим рослинами практично не буде, тому що ретарданти спрямовані блокувати гормон гібберелін. Якщо буде посуха, або інші стресові умови, гібереліни активно не продукуватися не будуть. Препарат хоч і застосуеться, але фактично йому нічого пов'язувати, нічого контролювати, тому ми також не побачимо візуального ефекту і, швидше за все, не побачимо і господарського.

 

Комплексна дія Nitrate Balancer на проблему вилягання довзоляє:

1. Зупиняє переростання, підвищує міцність стебла та збільшує товщину клітинних стінок.

2. Стимулює коренеутворення рослини, збільшує діаметр кореневої шийки і маси кореня за допомогою .

3. Оптимізує поглинання, транспорт води і поживних речовин.

Підживленням Бором у складі препарату:

4. Бере участь у формуванні пилка, пилкової трубки та збільшенні кількості квіток = сприяє процесам цвітіння та запилення;

5. Знижує ризик загибелі від дії високих та низьких температур, тим самим підвищуючи хворобостійкість рослин;

Заповнення дефіциту Бору шляхом позакореневого внесення, особливо в критичні фази росту та розвитку соняшнику, є необхідним прийомом підвищення врожайності і олійності даної культури. Вносячи мікродобрива по листу, ми в першу чергу збільшуємо інтенсивність розвитку кореневої системи, що сприяє кращому засвоєнню рослинами елементів живлення. До того ж елементи, які були внесені, швидко залучуються в обмінні реакції рослини.

Хочемо продемонструвати результат на соняшнику. Ділянку для досвіду люб'язно надали в ТОВ "Сподобівка Агро Плюс". 

При достатній кількості вологи Nitrate Balancer можна використовувати у кількості 2 л/га. Аби рослина максимально сприйняла діючу речовину, температура повинна бути в межах 15-24℃. Найкраще вносити у фазі 8-10 листків.

Так, ми інколи не можемо вплинути на певні події, погодні умови та низку інших факторів. Проте розуміння цих ситуацій, знання особливостей культур та вчасний заклик до дії – допоможе рослинам стабілізувати фізіологічні процеси зсередини та виростити якісний врожай.

 

Підпишіться на розсилку і будьте в курсі останніх новин!