Міцні горішки або інвестиції на десятиліття зі Stoller

04.03.2019 — 12:39

Міцні горішки або інвестиції на десятиліття зі Stoller

ВЕСНА: КОРЕГУВАННЯ ГОРМОНАЛЬНОГО БАЛАНСУ МОЛОДОГО САДУ ФУНДУКА ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ/ НІВЕЛЮВАННЯ ДІЇ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – ІНВЕСТУВАННЯ В МАЙБУТНІЙ ЯКІСНИЙ ВРОЖАЙ ПЛОДОНОСНИХ НАСАДЖЕНЬ

Весна – це старт нашого сезону, який ми маємо розпочати з новими якісними знаннями. Особливо це важливо для наших садів, потенціал урожайності яких може втратитися ще до початку їх плодоношення. Тому компанія Stoller розпочинає низку публікацій про особливості життєвого та гормонального розвитків плодоносних насаджень. І сьогодні ми розкажемо Вам про мінімізацію дії стресових факторів на фундук насамперед у весняний період.


Молодий сад фундука є вразливим до низки стресових чинників як навколишнього середовища, так і умов ґрунтового середовища: засоленості ґрунту, підтоплення, весняних приморозків, поганого зволоження, пестицидного навантаження, хвороб та шкідників. Створення оптимальних умов саме на початкових етапах росту та розвитку молодих вразливих рослин забезпечить краще плодоношення та збереження продуктивності плодоносного саду на довгі роки, вплине на кількісні, а головне, на якісні показники врожаю (ліщини, горіхів). Ми пропонуємо комплексні технологічні рішення для боротьби з кожним стресовим фактором, що впливає на стан та розвиток вразливих рослин молодого фундука.


Технологічні рішення компанії «Stoller» - це 48-річний досвід, перевірений в усіх кліматичних зонах та отриманий провідними науковими центрами, результатом якого є розробка продуктів для корекції гормонального дисбалансу в рослині за рахунок дії антистресантів, регуляторів росту, фітогормональних препаратів , мікродобрив, біологічних інокулянтів тощо.


Розглянемо поступово, крок за кроком, низку проблем, що виникають вже на етапі закладання саду фундука та шляхи їх вирішення. На початкових етапах найважливішим є забезпечення процесу укорінення молодих рослин та забезпечення їх всіма поживними макро-, мезо- та мікроелементами. Економічно обґрунтованим рішенням для швидкого укорінення та активації росту рослин є застосування препарату Fast Start до складу якого входять такі елементи живлення, як цинк та сірка, а також амінокислоти, фульвові та органічні кислоти. Як відомо, елементи живлення беруть участь у синтезі гормонів і впливають на тривалість та ступінь гормональної активності. Так, цинк необхідний для синтезу власного ауксину в рослині, що призводить до утворення потужної кореневої системи. Застосування Fast Start в нормі 2 л/га сприятиме підвищенню доступності елементів живлення із ґрунту за рахунок фульвової кислоти. Фульвова кислота взаємодіє в ґрунті з нерозчинними оксидами металів та трансформує останні в іонні форми.


Коренева система є «мозком» рослини, яка контролює баланс гормонів та поглинання поживних речовин. Серед абіотичних факторів, що можуть спричинити загибель та поганий розвиток рослин слід відмітити нестачу вологи, недостатню аерацію ґрунту, перенасичення синтетичними мінеральними добривами, надлишок яких згубно впливає на ґрунтову мікрофлору та порушує нормальне поглинання поживних речовин з ґрунту. Відомо, що молоді кущі фундука погано переносять посуху, тому значним стресовим фактором для них є нестача запасів продуктивної вологи в ґрунті.
Для вирішення даних питань кращим рішенням є мікоризація кореневої системи рослин шляхом додавання пропагул/ спор ендомікоризи у ґрунт під час посадки або внесення водорозчинної формуляції мікоризи системою крапельного зрошення (довзолено разом з водорозчинними мікродобривами). Компанія Stoller пропонує мікоризні інокулянти Rootella, до складу яких входять високоефективні штами ендомікоризних грибів Glomus intraradices. Під час проростання мікориза утворює з кореневою системою рослин симбіотичні зв’язки. Наслідком симбіотичної дії мікоризних грибів та кореневої системи вищих рослин є:

  • Підвищення поглинання та засвоєння макро- та мікро- елементів з ґрунту в рослину, особливо недоступних форм фосфору, що в свою чергу призводить до покращеного розвитку кореневої системи та поліпшення процесу укорінення.
  • Мікоризні інокулянти Rootella викликають в рослині стійкість до абіотичних стресів: посухи, кислотності ґрунтового розчину, засоленості, підтоплення.

Максимальна ефективність біологічних інокулянтів спостерігається в ґрунті з неоптимальними показниками pH, високим рівнем засоленості та низьким родючості. Технологія виробництва Rootella базується на 30-річних наукових дослідженнях Міжнародного Сільськогосподарського Волкані Центру, Ізраїль. Розробники інноваційних продуктів компанії «Groundwork BioAg» мають ексклюзивну міжнародну ліцензію від Волкані Центру (Exclusive global Volcani (ARO), Ізраїль). Серед технологічних переваг Rootella слід відмітити наступні: продукти представлені в 5 формуляціях S, WP, F, G, P, які є в 10-100 разів більш активні, ніж існуючі мікоризні продукти за рахунок препаративної форми та високої концентрації пропагул на грам. Концентрації Rootella® вказані в пропагулах на грам, оскільки наші продукти містять крім спор ще й органи вегетативного розмноження та живу тканину грибів. Пропагула – це одиниця грибного інокулянту, яка визначається кількістю інфекційної тканини, що містить життєздатні спори, гіфи, частки кореневої системи, попередньо інокульованої гіфами. Кожна з формуляцій Rootella має певну спеціалізацію за методом застосування (суха, волога, напівволога обробка) та типом культур (горіхоплідні, плодово-ягідні, польові).


Для покращеного розвитку кореневої системи та рослини в цілому разом з біологічним мікоризним інокулянтом фахівці рекомендують використовувати в одній баковій суміші регулятор росту з оптимальним співвідношенням гормонів росту цитокініну, ауксину та гіберелової кислоти (2:1:1) на основі біоідентичних гормонів – Stimulate Yield Enhancer. Внесення препарату шляхом краплинного зрошення в нормі 1 л/га , або обприскування після цвітіння перед розпусканням бруньок зменшить ризики весняних стресів, відновить співвідношення між гормонами –активаторами росту та гормонами стресу (етиленом та абсцизовою кислотою), активізує клітинний поділ апікальних меристем кореневих системи та пагонів, прискорить ріст молодих пагонів та кореневих кінчиків та підвищить інтенсивність фотосинтезу.


Протягом вегетації молоді рослини фундука мають на собі вплив різних факторів навколишнього середовища: від приморозків та перепаду температур навесні, до дефіциту вологи й пестицидного навантаження тощо. Відомо, що кущі фундука дуже витривалі на мороз. Бутони квітів як чоловічі, так і жіночі витримують спади температури до - 30 C , але коли почнуть розвиватися, то мерзнуть при температурі від - 6 до - 10 C. Оскільки наші зими примхливі, з періодами потеплінь, бутони квітів ліщини розвиваються і іноді мерзнуть, що трапляється раз на кілька років. Крім того, фундук уражується шкідниками та хворобами, тому протягом сезону зазвичай проводять не менше 4 фоліарних (листових) обробок інсекто-фунгіцидними композиціями, що впливає на фізіологічний стан самої рослини та порушує її гормональний баланс. Діючі речовини пестицидів викликають утворення активних форм кисню (вільних радикалів) в клітині рослин. Вони негативно впливають на фізіологічні функції клітини, руйнують її оболонку, пошкоджують ДНК, в результаті відбувається синтез надмірного стресового етилену, порушується гормональний баланс всієї рослини в цілому. Для нівелювання токсичного впливу та корегування гормонального дисбалансу компанія Stoller рекомендує застосовувати в одній баковій суміші унікальний антистресант Bioforge в нормі 0.3-0.5 л/га на основі запатентованої сполуки диформілсечовини, що блокує дію вільних радикалів та пригнічує синтез стресового етилену в рослині. Препарат допомагає нейтралізувати дію стресових чинників, сприяє підвищенню ефективності фотосинтезу та відновленню фізіологічних процесів життєдіяльності.


Отже, ми розглянули найважливіші стресові фактори весняного періоду та шляхи їх мінімізації, комплексні технологічні рішення саме у весняний період для збереження та розкриття генетичного потенціалу рослин фундука. В подальших статтях ми продовжимо рекомендації технології Stoller для весняно-літнього періоду з урахуванням нових викликів зовнішнього середовища як для молодого, так і плодоносного саду фундука, більш детально зупинимось на підвищенні якісних характеристик продукції, умовах успішної перезимівлі (гібернації) фундука.

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе последних новостей!