КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Продукция

Пробуждая энергию растений
вместе со Stoller

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

НІТРОГЕН (АЗОТ) - N
Нітрат-йон (NO3-)

 

 • Стимулює синтез цитокініну
 • Добре засвоюється на кислих ґрунтах
 • Більш рухлива і доступна форма азоту
 • Найкраща форма азоту для підживлень
 • Стимулює засвоєння йонів Калію, Магнію та Кальцію
Амоній-йон (NH4+)
 • Попередником можу бути карбамід (сечовина), що за допомогою ферменту уреази розкладається на амоній та вуглекислий газ
 • Відразу використовується для синтезу амінокислот
 • Сприяє росту кореневої системи, кущінню
 • Сприяє кращому засвоєнню фосфору, сірки, бору 
 • Добре засвоюється на лужних ґрунтах
 • Енергетично найбільш ефективна форма азоту
 • Збільшує рівень цукрів
 • Компонент амінокислот, білків, азотистих основ, хлорофілу, гормонів, алкалоїдів і т.п.
ФОСФОР - P
ФОСФОР - P
 • Є складовим компонентом нуклеїнових кислот (ДНК, РНК), ліпідів (формують мембрани), АТФ (молекули, що транспортують енергію)
 • Має буферні властивості
 • Прискорює розвиток рослин
 • Підвищує стійкість рослин до грибних захворювань (борошнистої роси і кореневої гнилі)
 • Регулює ріст кореневої системи
 • Сприяє перезимівлі озимих культур і багаторічних трав
КАЛІЙ - K
КАЛІЙ - K
 • Підтримує фізико-хімічні особливості внутрішнього вмісту клітини
 • Регулює роботу продихового апарату, підсилює асиміляцію СО2
 • Є активатором більш як 60 ферментних систем
 • Стимулює синтез вуглеводів і гормонів для росту рослин
 • Підсилює транспорт асимілятів
 • Підвищує стійкість до посухи і несприятливої дії високих та низьких температур
 • Збільшує стійкість рослин до вилягання
 • Покращує смакові характеристики плодів
СУЛЬФУР (СІРКА) - S
СУЛЬФУР (СІРКА) - S
 • Входить до складу амінокислот
 • Підтримує певний баланс окисно-відновного потенціалу клітини
 • Входить до складу вітамінів, білків та багатьох органічних сполук, завдяки чому бере участь у ферментативних реакціях клітини
КАЛЬЦІЙ - Са
КАЛЬЦІЙ - Са
 • Структурний компонент клітинних стінок, залучений до гормональних реакцій
 • Підсилює стійкість до ураження збудниками хвороб
 • Сприяє рухові цукрів до плодоносних частин рослин
 • Підвищує стійкість до засолення, знижує кислотність ґрунту
 • Сприяє усуненню токсичності надлишкової концентрації йонів амонію, алюмінію, марганцю, заліза
 • Підвищує жаростійкість рослин
 • Сприяє кращому транспортуванню вуглеводів і білкових речовин, синтезу хлорофілу, росту коренів
ЦИНК - Zn
ЦИНК - Zn
 • Необхідний для синтезу триптофану, що є попередником ауксину
 • Бере участь у синтезі нуклеїнових кислот
 • Активізує дегідрогенази, ізомерази
 • Підтримує цілісність клітинних мембран, трансферу енергії
 • Підвищує тепло-, посухо- і холодостійкість рослин
 • Відіграє важливу роль у регулюванні процесів росту
МАГНІЙ - Mg
МАГНІЙ - Mg
 • Структурний компонент хлорофілу
 • Спрямовує елементи живлення від листя до коренів, підтримуючи таким чином гормональну активність
 • Активатор багатьох ферментів (дихання, синтезу нуклеїнових кислот та білків)
 • Стимулює синтез вторинних метаболітів (ефірних олій, восків і т.п.)
БОР - B
БОР - B
 • Підсилює стійкість клітинних стінок
 • Знижує окисну деструкцію ауксину
 • Стимулює синтез крохмалю і сахарози
 • Активує поділ клітин, ріст пилкових трубок, проростання пилку та дозрівання насіння
ФЕРУМ (ЗАЛІЗО) - Fe
ФЕРУМ (ЗАЛІЗО) - Fe
 • Бере участь у синтезі хлорофілу та фотосинтезі
 • Входить до складу окисно-відновних ферментів: цитохромів, фередоксину, каталази, пероксидази і т.п.
 • Є транспортером електрони при диханні та фотосинтезі
КУПРУМ (МІДЬ) - Сu
КУПРУМ (МІДЬ) - Сu
 • Структурний компонент рецептора етилену, що необхідний для нормальної реакції організму на гормон
 • Сприяє перетворенню азоту з мінеральних форм у органічні (білки, амінокислоти)
 • Впливає на інгібітори росту, підвищує стійкість рослин до посухи та морозу
 • Стимулює біосинтез хлорофілу
 • Впливає на збільшення вмісту білку в зерні, цукру – в коренеплодах, жиру – в зерні олійних культур, крохмалю – в бульбах картоплі, цукру та аскорбінової кислоти в плодах і ягодах
МАНГАН (МАРГАНЕЦЬ)- Mn
МАНГАН (МАРГАНЕЦЬ)- Mn
 • Бере участь у процесах енергетичного обміну, метаболізмі азоту та ауксину, пересування фотосинтетичних електронів та фотолізі води
 • Сприяє відтоку цукрів із листків
 • Активізує синтез ферментів
 • Прискорює розвиток рослин та їх плодоношення
МОЛІБДЕН - Mo
МОЛІБДЕН - Mo
 • Кофактор для ферментів, що беруть участь у біосинтезі ауксину та АБК
 • Виявляє антиоксидантні властивості
 • Сприяє переносу електронів в окисно-відновних реакціях
 • Стимулює накопичення аскорбінової кислоти (теж має антиоксидантні властивості)
 • Бере участь у молекулярній фіксації азоту, синтезі фітоглобіну
КОБАЛЬТ - Co
КОБАЛЬТ - Co
 • Бере участь у процесах азотфіксації
 • Як кофактор залучений до ферментативних процесів ц синтезі нуклеїнових кислот
 • Стимулює процеси дихання та енергетичного обміну
 • Блокує синтез етилену
НІТРОГЕН (АЗОТ) - N
Нітрат-йон (NO3-)

 

 • Стимулює синтез цитокініну
 • Добре засвоюється на кислих ґрунтах
 • Більш рухлива і доступна форма азоту
 • Найкраща форма азоту для підживлень
 • Стимулює засвоєння йонів Калію, Магнію та Кальцію
Амоній-йон (NH4+)
 • Попередником можу бути карбамід (сечовина), що за допомогою ферменту уреази розкладається на амоній та вуглекислий газ
 • Відразу використовується для синтезу амінокислот
 • Сприяє росту кореневої системи, кущінню
 • Сприяє кращому засвоєнню фосфору, сірки, бору 
 • Добре засвоюється на лужних ґрунтах
 • Енергетично найбільш ефективна форма азоту
 • Збільшує рівень цукрів
 • Компонент амінокислот, білків, азотистих основ, хлорофілу, гормонів, алкалоїдів і т.п.

Проблема

Дефіцит нітрату: 

 • Пригнічує синтез хлорофілу
 • Змінює забарвлення листків з зеленого на блідо-зелене
 • Зменшує розміру листкової пластини
 • Пригнічує кущіння та галуження пагону


Дефіцит амонію: 

 • Розпад білків для реутилізації азоту
 • Руйнує білки хлоропластів
 • Зумовлює пожовтіння та осипання листків
 • Послаблює ріст рослин
 • Скорочує період вегетації

Культури, схильні до нестачі

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Решение

Harvest More

Harvest More

Проблема недоступних форм елементів та нестача їх у ґрунті спричинює порушення фізіологчних процесів та зниження врожайності рослин. Застосування препарату Harvest More Urea Mate впродовж всієї вегетації дозволяє рослинам обирати і поглинати необхідні саме для певної фази нутрієнти.

Узнать больше
ФОСФОР - P
ФОСФОР - P
 • Є складовим компонентом нуклеїнових кислот (ДНК, РНК), ліпідів (формують мембрани), АТФ (молекули, що транспортують енергію)
 • Має буферні властивості
 • Прискорює розвиток рослин
 • Підвищує стійкість рослин до грибних захворювань (борошнистої роси і кореневої гнилі)
 • Регулює ріст кореневої системи
 • Сприяє перезимівлі озимих культур і багаторічних трав

Проблема

 • Послаблює ріст та сприяє відмиранню кореневої систем
 • Листки стають більш дрібними та видовженими
 • Темно-сіро-зелене забарвлення листків
 • Пожовтіння або почервоніння країв листка (особливо старих)
 • Затримує дозрівання врожаю
 • Найбільша чутливість спостерігається на ранніх фазах росту

Культури, схильні до нестачі

 • #
 • #
 • #
 • #

Решение

Harvest More

Harvest More

Проблема недоступних форм елементів та нестача їх у ґрунті спричинює порушення фізіологчних процесів та зниження врожайності рослин. Застосування препарату Harvest More Urea Mate впродовж всієї вегетації дозволяє рослинам обирати і поглинати необхідні саме для певної фази нутрієнти.

Узнать больше
КАЛІЙ - K
КАЛІЙ - K
 • Підтримує фізико-хімічні особливості внутрішнього вмісту клітини
 • Регулює роботу продихового апарату, підсилює асиміляцію СО2
 • Є активатором більш як 60 ферментних систем
 • Стимулює синтез вуглеводів і гормонів для росту рослин
 • Підсилює транспорт асимілятів
 • Підвищує стійкість до посухи і несприятливої дії високих та низьких температур
 • Збільшує стійкість рослин до вилягання
 • Покращує смакові характеристики плодів

Проблема

 • Спричиняє пожовтіння і побуріння листків з країв
 • Сприяє формуванню розеткових форм (рослина набуває вигляд куща)
 • Зумовлює відмирання апікальних бруньок
 • Спричиняє ламкість стебел, вилягання зернових
 • Порушує водний баланс
 • Погіршує фотосинтез та відтік асимілятів (зерно формується щуплим і має погану схожість)

Культури, схильні до нестачі

 • #
 • #
 • #
 • #

Решение

Harvest More

Harvest More

Проблема недоступних форм елементів та нестача їх у ґрунті спричинює порушення фізіологчних процесів та зниження врожайності рослин. Застосування препарату Harvest More Urea Mate впродовж всієї вегетації дозволяє рослинам обирати і поглинати необхідні саме для певної фази нутрієнти.

Узнать больше
СУЛЬФУР (СІРКА) - S
СУЛЬФУР (СІРКА) - S
 • Входить до складу амінокислот
 • Підтримує певний баланс окисно-відновного потенціалу клітини
 • Входить до складу вітамінів, білків та багатьох органічних сполук, завдяки чому бере участь у ферментативних реакціях клітини

Проблема

 • Формує бліді, пожовклі молоді листки (симптоми схожі на дефіцит азоту, але першими страждають молоді листки)
 • Затримує ріст рослин (особливо надземних органів)
 • Зменшує стійкість рослин до хвороб, посухи і низьких температур
 • Пригнічує синтез амінокислот (відповідно й білків), вітамінів та формування хлоропластів

Культури, схильні до нестачі

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Решение

Fast Start

Fast Start

Препарат для обеспечения быстрых и однородных всходов и поддержания активного вегетативного развития растений. Действующие вещества препарата направлены на поддержание синтеза фитогормона ауксина, необходимого для развития корневой системы. Пополняет содержание в растениях Zn, особенно необходимого на ранних этапах развития.

Узнать больше
КАЛЬЦІЙ - Са
КАЛЬЦІЙ - Са
 • Структурний компонент клітинних стінок, залучений до гормональних реакцій
 • Підсилює стійкість до ураження збудниками хвороб
 • Сприяє рухові цукрів до плодоносних частин рослин
 • Підвищує стійкість до засолення, знижує кислотність ґрунту
 • Сприяє усуненню токсичності надлишкової концентрації йонів амонію, алюмінію, марганцю, заліза
 • Підвищує жаростійкість рослин
 • Сприяє кращому транспортуванню вуглеводів і білкових речовин, синтезу хлорофілу, росту коренів

Проблема

 • Світло-зелене забарвлення молодих листків та їх згортання
 • Жилки листків буріють, а стебла характерно ламаються у верхній частині
 • Міжвузля вкорочені, на кінцях пагонів утворюються розетки листків
 • Уповільнює ріст бічних коренів та кореневих волосків
 • Зумовлює ослизнення стінки клітин та відбувається загнивання клітин (спричиняє верхівкову гниль томатів)

Культури, схильні до нестачі

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Решение

SETT

SETT

Продукт создан в соответствии с технологией Stoller и применяется для улучшения перемещения кальция вглубь растительных тканей, что способствует их постоянному формированию и росту. Именно такие необходимые элементы как кальций и бор обеспечивают утолщение клеточных стенок, защищая от грибковых и бактериальных инфекций, обеспечивая повышение стойкости растений. Низкий уровень рН влияет на смягчение воды, препятствуя преждевременному разрушению форсунок, чем обеспечивает эффективное применение препарата Sett в системах фертигации.

Узнать больше
Harvest More

Harvest More

Проблема недоступних форм елементів та нестача їх у ґрунті спричинює порушення фізіологчних процесів та зниження врожайності рослин. Застосування препарату Harvest More Urea Mate впродовж всієї вегетації дозволяє рослинам обирати і поглинати необхідні саме для певної фази нутрієнти.

Узнать больше
ЦИНК - Zn
ЦИНК - Zn
 • Необхідний для синтезу триптофану, що є попередником ауксину
 • Бере участь у синтезі нуклеїнових кислот
 • Активізує дегідрогенази, ізомерази
 • Підтримує цілісність клітинних мембран, трансферу енергії
 • Підвищує тепло-, посухо- і холодостійкість рослин
 • Відіграє важливу роль у регулюванні процесів росту

Проблема

 • Порушує синтез нуклеїнових кислот
 • Гальмує поділ клітин, відповідно і ріст рослин, утворюються дрібні листки з хвилястими краями
 • Формує розеткові форми
 • Знижує морозостійкість рослин
 • Гальмує синтез триптофану, відповідно і ауксину
 • Формує дрібні та деформовані плоди
 • Листки набувають жовто-зеленого забарвлення, вкриваються плямами та відмирають

Культури, схильні до нестачі

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Решение

Fast Start

Fast Start

Препарат для обеспечения быстрых и однородных всходов и поддержания активного вегетативного развития растений. Действующие вещества препарата направлены на поддержание синтеза фитогормона ауксина, необходимого для развития корневой системы. Пополняет содержание в растениях Zn, особенно необходимого на ранних этапах развития.

Узнать больше
X-Tra Power

X-Tra Power

Комплекс микроэлементов, хелатированных с помощью полиаминов - уникальной запатентованной технологией. Полиамины – органические соединения, которые обеспечивают эффективное поглощение микроэлементов - до 80-90%. Ряд сигнальных молекул в составе препарата активизирует протекание процессов жизнедеятельности в растении, улучшают поглощение питательных элементов из почвы.

Узнать больше
Harvest More

Harvest More

Проблема недоступних форм елементів та нестача їх у ґрунті спричинює порушення фізіологчних процесів та зниження врожайності рослин. Застосування препарату Harvest More Urea Mate впродовж всієї вегетації дозволяє рослинам обирати і поглинати необхідні саме для певної фази нутрієнти.

Узнать больше
МАГНІЙ - Mg
МАГНІЙ - Mg
 • Структурний компонент хлорофілу
 • Спрямовує елементи живлення від листя до коренів, підтримуючи таким чином гормональну активність
 • Активатор багатьох ферментів (дихання, синтезу нуклеїнових кислот та білків)
 • Стимулює синтез вторинних метаболітів (ефірних олій, восків і т.п.)

Проблема

 • Порушує фосфорний, білковий і вуглеводний обмін
 • Пригнічує формування пластид
 • Розвиває хлороз (мармуроподібний) і некроз листя, згодом останні в’януть і опадають
 • Листки стають деформованими
 • Ріст рослин уповільнюється, формуються дрібні плоди

Культури, схильні до нестачі

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Решение

X-Tra Power

X-Tra Power

Комплекс микроэлементов, хелатированных с помощью полиаминов - уникальной запатентованной технологией. Полиамины – органические соединения, которые обеспечивают эффективное поглощение микроэлементов - до 80-90%. Ряд сигнальных молекул в составе препарата активизирует протекание процессов жизнедеятельности в растении, улучшают поглощение питательных элементов из почвы.

Узнать больше
Harvest More

Harvest More

Проблема недоступних форм елементів та нестача їх у ґрунті спричинює порушення фізіологчних процесів та зниження врожайності рослин. Застосування препарату Harvest More Urea Mate впродовж всієї вегетації дозволяє рослинам обирати і поглинати необхідні саме для певної фази нутрієнти.

Узнать больше
БОР - B
БОР - B
 • Підсилює стійкість клітинних стінок
 • Знижує окисну деструкцію ауксину
 • Стимулює синтез крохмалю і сахарози
 • Активує поділ клітин, ріст пилкових трубок, проростання пилку та дозрівання насіння

Проблема

 • Знижує вмісту ауксину, що спричиняє раннє відмирання точок росту кореня та стебла
 • Гальмує розвитку генеративних органів
 • Швидко порушується метаболізм рослин, погіршується обмін цукрів
 • Крайовий опік листків
 • Окорковіння тканин плодів та їх опадання
 • Розтріскування стебел, формування дуплистості

Культури, схильні до нестачі

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Решение

Nitrate Balancer

Nitrate Balancer

Препарат для активизации движения сахаров от вегетативных органов к генеративным и запасающим тканям. Обеспечивает накопление питательных веществ в корневой системе озимых и многолетних культур, способствуя нормальной зимовке. Способствует превращению нитратного азота в более метаболически функциональные формы, снижает чрезмерный вегетативный рост.

Узнать больше
Sugar Mover

Sugar Mover

Препарат для активизации движения сахаров от вегетативных органов к генеративным и запасающим тканям. Повышает содержание белка и крахмала в зерне, содержания масла в семенах, число Брикса плодовых культур и томатов. Способствует нормальному и более длительному хранению плодов.

Узнать больше
SETT

SETT

Продукт создан в соответствии с технологией Stoller и применяется для улучшения перемещения кальция вглубь растительных тканей, что способствует их постоянному формированию и росту. Именно такие необходимые элементы как кальций и бор обеспечивают утолщение клеточных стенок, защищая от грибковых и бактериальных инфекций, обеспечивая повышение стойкости растений. Низкий уровень рН влияет на смягчение воды, препятствуя преждевременному разрушению форсунок, чем обеспечивает эффективное применение препарата Sett в системах фертигации.

Узнать больше
Harvest More

Harvest More

Проблема недоступних форм елементів та нестача їх у ґрунті спричинює порушення фізіологчних процесів та зниження врожайності рослин. Застосування препарату Harvest More Urea Mate впродовж всієї вегетації дозволяє рослинам обирати і поглинати необхідні саме для певної фази нутрієнти.

Узнать больше
ФЕРУМ (ЗАЛІЗО) - Fe
ФЕРУМ (ЗАЛІЗО) - Fe
 • Бере участь у синтезі хлорофілу та фотосинтезі
 • Входить до складу окисно-відновних ферментів: цитохромів, фередоксину, каталази, пероксидази і т.п.
 • Є транспортером електрони при диханні та фотосинтезі

Проблема

 • Гальмує азотний обмін, процеси дихання та фотосинтезу
 • Спостерігає швидке опадання молодих листків верхніх ярусів
 • Спричиняє хлороз листя

Культури, схильні до нестачі

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Решение

КУПРУМ (МІДЬ) - Сu
КУПРУМ (МІДЬ) - Сu
 • Структурний компонент рецептора етилену, що необхідний для нормальної реакції організму на гормон
 • Сприяє перетворенню азоту з мінеральних форм у органічні (білки, амінокислоти)
 • Впливає на інгібітори росту, підвищує стійкість рослин до посухи та морозу
 • Стимулює біосинтез хлорофілу
 • Впливає на збільшення вмісту білку в зерні, цукру – в коренеплодах, жиру – в зерні олійних культур, крохмалю – в бульбах картоплі, цукру та аскорбінової кислоти в плодах і ягодах

Проблема

 • Затримує ріст і цвітіння рослин
 • У однодольних: побіління кінчиків листя крихкість та згортання листків, надмірне кущення
 • У дводольних: хлороз, некроз та сухість верхівок, ложкоподібна форма листків
 • Пошкоджує генеративні органи
 • Зумовлює побуріння та відмирання коренів
 • Спричиняє деформацію квітконосів
 • Сприяє всиханню пагонів у плодово-ягідних культур

Культури, схильні до нестачі

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Решение

X-Tra Power

X-Tra Power

Комплекс микроэлементов, хелатированных с помощью полиаминов - уникальной запатентованной технологией. Полиамины – органические соединения, которые обеспечивают эффективное поглощение микроэлементов - до 80-90%. Ряд сигнальных молекул в составе препарата активизирует протекание процессов жизнедеятельности в растении, улучшают поглощение питательных элементов из почвы.

Узнать больше
Harvest More

Harvest More

Проблема недоступних форм елементів та нестача їх у ґрунті спричинює порушення фізіологчних процесів та зниження врожайності рослин. Застосування препарату Harvest More Urea Mate впродовж всієї вегетації дозволяє рослинам обирати і поглинати необхідні саме для певної фази нутрієнти.

Узнать больше
МАНГАН (МАРГАНЕЦЬ)- Mn
МАНГАН (МАРГАНЕЦЬ)- Mn
 • Бере участь у процесах енергетичного обміну, метаболізмі азоту та ауксину, пересування фотосинтетичних електронів та фотолізі води
 • Сприяє відтоку цукрів із листків
 • Активізує синтез ферментів
 • Прискорює розвиток рослин та їх плодоношення

Проблема

 • Порушує співвідношення елементів мінерального живлення
 • Знижує вміст хлорофілу, сповільнюється фотосинтез та відновлення нітратів
 • Розвиває сіру плямистість злаків, хлороз плодових культур, деформування насіння
 • Плоди не зав’язуються або стають деформованими

Культури, схильні до нестачі

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Решение

X-Tra Power

X-Tra Power

Комплекс микроэлементов, хелатированных с помощью полиаминов - уникальной запатентованной технологией. Полиамины – органические соединения, которые обеспечивают эффективное поглощение микроэлементов - до 80-90%. Ряд сигнальных молекул в составе препарата активизирует протекание процессов жизнедеятельности в растении, улучшают поглощение питательных элементов из почвы.

Узнать больше
Harvest More

Harvest More

Проблема недоступних форм елементів та нестача їх у ґрунті спричинює порушення фізіологчних процесів та зниження врожайності рослин. Застосування препарату Harvest More Urea Mate впродовж всієї вегетації дозволяє рослинам обирати і поглинати необхідні саме для певної фази нутрієнти.

Узнать больше
МОЛІБДЕН - Mo
МОЛІБДЕН - Mo
 • Кофактор для ферментів, що беруть участь у біосинтезі ауксину та АБК
 • Виявляє антиоксидантні властивості
 • Сприяє переносу електронів в окисно-відновних реакціях
 • Стимулює накопичення аскорбінової кислоти (теж має антиоксидантні властивості)
 • Бере участь у молекулярній фіксації азоту, синтезі фітоглобіну

Проблема

 • Затримує розвиток та ріст рослин
 • Слабко розвиває бульбочки на коренях бобових
 • Спричиняє дрібнолисткість та крапчастість листків
 • Хлорозна тканина здимається, краї листків закручуються всередину, далі розвивається некроз

Культури, схильні до нестачі

 • #
 • #
 • #

Решение

Nitrate Balancer

Nitrate Balancer

Препарат для активизации движения сахаров от вегетативных органов к генеративным и запасающим тканям. Обеспечивает накопление питательных веществ в корневой системе озимых и многолетних культур, способствуя нормальной зимовке. Способствует превращению нитратного азота в более метаболически функциональные формы, снижает чрезмерный вегетативный рост.

Узнать больше
Sugar Mover

Sugar Mover

Препарат для активизации движения сахаров от вегетативных органов к генеративным и запасающим тканям. Повышает содержание белка и крахмала в зерне, содержания масла в семенах, число Брикса плодовых культур и томатов. Способствует нормальному и более длительному хранению плодов.

Узнать больше
Harvest More

Harvest More

Проблема недоступних форм елементів та нестача їх у ґрунті спричинює порушення фізіологчних процесів та зниження врожайності рослин. Застосування препарату Harvest More Urea Mate впродовж всієї вегетації дозволяє рослинам обирати і поглинати необхідні саме для певної фази нутрієнти.

Узнать больше
КОБАЛЬТ - Co
КОБАЛЬТ - Co
 • Бере участь у процесах азотфіксації
 • Як кофактор залучений до ферментативних процесів ц синтезі нуклеїнових кислот
 • Стимулює процеси дихання та енергетичного обміну
 • Блокує синтез етилену

Проблема

 • Проявляє ознаки азотного голодування (порушення азотного обміну)
 • Зумовлює зростання рівню гормону етилену

Культури, схильні до нестачі

 • #
 • #

Решение

Harvest More

Harvest More

Проблема недоступних форм елементів та нестача їх у ґрунті спричинює порушення фізіологчних процесів та зниження врожайності рослин. Застосування препарату Harvest More Urea Mate впродовж всієї вегетації дозволяє рослинам обирати і поглинати необхідні саме для певної фази нутрієнти.

Узнать больше